Waste Services

 
 

Všetko odpadové hospodárstvo. Aj keď sa odpadu nedá vždy vyhnúť, vďaka šikovným konceptom sa dá využiť na efektívny zber a najlepšiu možnú recykláciu. Preberáme vaše kompletné odpadové hospodárstvo, od vypracovania individuálneho konceptu až po perfektne načasovanú realizáciu, prispôsobenú rytmu vašej produkcie.
Ako 100% dcérska spoločnosť spoločnosti Saubermacher Dienstleistungs AG máme vnútorné odpadové hospodárstvo v našich génoch. Naše riešenia sú vždy ekologické, ekonomické a v súlade so zákonom. Naši zamestnanci zbierajú odpad v mieste svojho vzniku vo firme. Starostlivé triedenie a vysoké recyklačné kvóty znižujú náklady a vytvárajú dodatočné príjmy. Všetky procesy likvidácie odpadu sú neustále monitorované a optimalizované. Okrem toho investujeme do zariadení na zber, triedenie a recykláciu.

 Logistika odpadu
a špeciálne riešenia


Zabezpečenie personálu
a vybavenia

Zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odpadu, ktorý nie je nebezpečný


Iné
služby


Logistika odpadu
a špeciálne riešenia
Vytvárate odpad – a my sa staráme o inteligentný zber, triedenie, efektívnu dopravu a správnu likvidáciu. Pre špeciálne požiadavky vám radi navrhneme koncept šitý na mieru, ktorý vás zbaví akéhokoľvek rizika a zníži vaše náklady.


Zabezpečenie personálu
a vybavenia
Zabezpečíme vysoko vyškolený personál a správne vybavenie. Prispôsobujeme sa vašim potrebám a vyvíjame riešenia, ktoré sa bezproblémovo integrujú do vašich obchodných procesov. Už sa nemusíte obávať odpadu.

Zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odpadu, ktorý nie je nebezpečný
Vďaka nášmu know-how v oblasti odpadového hospodárstva je všetok nebezpečný a nerizikový odpad v dobrých rukách. V úzkej spolupráci s našou materskou spoločnosťou Saubermacher Dienstleistungs AG sa staráme o správne kontajnery a recyklačné riešenia.


Iné
služby
Odpadové služby často zahŕňajú množstvo ďalších služieb. Saubermacher Outsourcing nájde najefektívnejší spôsob, ako bezproblémovo integrovať ďalšie služby do vášho pracovného postupu.

  • – likvidácia spisov
  • – kuriérska služba
  • – zúčtovanie
  • – stráženie parkoviska
  • – personálny lízing
  • – zmeny sídla
  • – letný/zimný servis
 
Vo vašich priestoroch zbierame, triedime a prepravujeme odpad a zabezpečujeme čo najlepšiu recykláciu. S efektívnymi celkovými konceptmi a cielenými investíciami vám poskytneme to najlepšie v tejto oblasti.
 
 
Waste Services
480-x-340_Zitatbanner_Waste-2_sk
480-x-340_Zitatbanner_Waste-3_final_2_sk
Waste Services
 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

 

    Vyhlásenie o ochrane osobných údajovPrečítal som si, pochopil a dal som svoj výslovný súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov.